David Oriol Castelló

Psicòleg - Coach

col·legiat nº19388

Expert en Psicologia Clínica

Especialista en Hipnosi Clínica

INICI HIPNOSI SERVEIS RECURSOS QUI SÓC CONTACTE

"Psicologia és la ciència de l'acte de viure, i s'ocupa de tot el sistema de tals actes, ja que constitueixen la vida mental"


​                                                                                 Samuel Alexander

Psicologia Clínica

...

Dins de la psicologia com a disciplina que estudia els processos mentals i la conducta humana existeixen diversos paradigmes o tipus enfocaments.

La psicologia cognitiva-conductual és un dels paradigmes de la psicologia Aquest model d'intervenció psicològica es basa en tres aspectes fonamentals: les emocions, els pensaments i les conductes. A més resulta indispensable la comprensió interrelacionada d'aquests tres aspectes, així com el seu enteniment en el marc d'un context social.

La intervenció terapèutica en teràpia cognitiu-conductual s'estructura en tres passos:

- El primer fa referència a l'avaluació del cas, recollint la informació necessària per formular hipòtesis explicatives sobre els problemes que porta la persona i traçar els objectius del tractament

- Aquestes hipòtesis condueixen a la segona fase, la intervenció pròpiament dita, utilitzant tècniques que s'orienten a aconseguir els objectius plantejats.

- Finalment, la fase de seguiment consisteix a avaluar l'aplicació del programa terapèutic i ajustar els canvis necessaris per mantenir els objectius assolits i evitar recaigudes.

Altres dels aspectes a destacar, són l'èmfasi que es posa en la importància dels factors que estan mantenint el problema, així com el pes de la interpretació individual dels successos.


L'evidència de l'efectivitat d'aquest model d'intervenció es troba àmpliament demostrada per estudis científics, sent un dels paradigmes més estesos entre els professionals de la psicologia.

Lleida, doctora castells 11

Lleida, doctora castells 11

David Oriol Castelló Psicólogo - Coach

David Oriol Castelló

Psicòleg - Coach
col·legiat nº19388

C/ Doctora Castells nº11 4-2

25001 - Lleida (Espanya)

Tel. 633 84 97 02

© 2012 David Oriol