top of page

TRACTAMENT DEL DOLOR MITJANÇANT HIPNOSI CLÍNICA

El dolor és un mecanisme d'advertència del nostre organisme que ens indica que alguna cosa no funciona bé. No obstant això , de vegades el dolor es torna crònic i no té aquesta utilitat . En aquests casos, al dolor se li adhereix el patiment i tensió que al seu torn retroalimenta el dolor, produint així un cercle viciós.

 

La hipnosi ens permet treballar de diferents maneres per reduir o eliminar el dolor crònic, o també podem treballar en el dolor agut en aquells casos que no presenta una utilitat .

 

A més, un part important de la feina és ensenyar la pràctica de autohipnosi al pacient , perquè aquest mateix pugui alleujar el seu dolor on i quan ho desitgi.

bottom of page