top of page

PSICOLOGIA I COACHING ESPORTIU

Desenvolupa tot el teu potencial!

Entrena la ment

"Algunas personas volen que algo passi, altres somien en que pasarà, altres fan que succeixi."
 
Michael Jordan

Que la ment juga un paper fonamental en l'esport és àmpliament reconegut entre els esportistes, però habitualment no s'entrena  de la mateixa manera que es fa amb la tècnica-tàctica i el físic. Aquest dèficit fa que en moltes ocasions l'esportista no desenvolupi tot el seu potencial.

 

"El psicòleg-coach acompanya al client durant un procés de desenvolupament personal / professional, millora del rendiment i consecució d'objectius. El Coaching Esportiu consisteix en una sèrie de converses, en què el psicòleg-coach utilitza una metodologia basada en preguntes, que ajuden al client a explorar i indagar (autodescobriment) en la seva situació actual, el futur desitjat ia desenvolupar un pla d'acció per aconseguir les seves metes. Fruit d'aquesta exploració, el client és capaç de prendre determinades decisions i de comprometre en un procés de canvi i d'aprenentatge. amb aquest compromís i amb el suport del psicòleg-coach, es pot mobilitzar en una determinada direcció, desplegant tot el seu potencial, fins a aconseguir els resultats plantejats. "

Asociación Española de Psicología y Coaching Deportivo

Confiança

Ansietat competitiva

Potencial

MentaliTaT d'Elit

Recuperació de lesions

Estat de fluxe

Concentració

motivació

Autorregulació

Autoestima

bottom of page