top of page

PSICOLOGIA CLÍNICA

Dins de la psicologia com a disciplina que estudia els processos mentals i la conducta humana hi ha diversos paradigmes o tipus d'enfocaments.

 

La psicologia cognitiu-conductual és un dels paradigmes de la psicologia. Aquest model d'intervenció psicològica es basa en tres aspectes fonamentals: les emocions, els pensaments i les conductes. A més resulta indispensable la comprensió interrelacionada d'aquests tres aspectes, així com el seu enteniment en el marc d'un context social.

 

La intervenció terapèutica en teràpia cognitiva-conductual s'estructura en tres passos:

 

1. El primer fa referència a l'avaluació del cas, recollint la informació necessària per formular hipòtesis explicatives sobre els problemes que porta la persona i traçar els objectius del tractament.

 

2. Aquestes hipòtesis condueixen a la segona fase, la intervenció pròpiament dita, utilitzant tècniques que s'orienten a aconseguir els objectius plantejats.

 

3. Finalment, la fase de seguiment consisteix a avaluar l'aplicació del programa terapèutic i ajustar els canvis necessaris per mantenir els objectius assolits i evitar recaigudes.

 

Altres dels aspectes a destacar, són l'èmfasi que es posa en la importància dels factors que estan mantenint el problema, així com el pes de la interpretació individual dels successos.

 

L'evidència de l'efectivitat d'aquest model d'intervenció es troba àmpliament demostrada per estudis científics, sent un dels paradigmes més estesos entre els professionals de la psicologia.

Trastorns i conflictes

Estrès: presència de canvis d'estat d'ànim, tensió i preocupació, irritabilitat, disminució del rendiment laboral,...

 

Ansietat: irritabilitat, tensió, preocupacions excessives, pors (a parlar en públic, a sortir al carrer, a afrontar determinades situacions, etc.), obsessions, símptomes físics de marejos, fogots, alteracions del son,...

 

Depressió o baix estat d'ànim: tristesa, canvis d'estat d'ànim, fatiga, sentiments d'inutilitat o de culpa, desil·lusió, dificultats de concentració, insomni,...

 

Fòbies: ansietat extrema i irracional davant determinats estímuls o situacions.

 

Alteracions del son: insomni, hipersòmnia (dormir en excés), malsons, alteració del ritme son-vigília.

 

Addiccions: dependència del consum de substàncies o conductes i activitats.

 

Dèficit en autoestima: tristesa, autocrítica destructiva, pors, ...

 

Disfuncions sexuals: problemes amb el desig, l'excitació, dificultats per aconseguir l'orgasme. Anorgàsmia, vaginisme, disfunció erèctil, ejaculació precoç, ejaculació retardada, ...

 

Dèficit en habilitats socials: incapacitat per desenvolupar-se adequadament en interaccions socials.

 

Problemes psicosomàtics: alteracions orgàniques com ara mals d'estómac, de cap, reaccions al·lèrgiques, problemes dermatològics, ..

 

Conflictes de parella: problemes de comunicació, distanciament, menyspreus, apatia, .

 

 

bottom of page